/Files/images/8b1747ac230d8b3e41b4a1330d0f9b8e.gif Новинки літературиІсторична література/Files/images/генії проти ідіотів.jpg

Грабовський С. Генії проти ідіотів : Алгоритми української історії / Сергій Грабовський. – К. : Видавничий дім «Стилос», 2019. – 448 с.

Що реально внесла Україна у світову колиску талантів та досягнень? Ким та чим дійсно варто пишатись нашому народові? Хто вони - ті генії, які е нашою славою? Україна в цьому сенсі досі "невідома самій собі", вона живе в полоні міфів, що утворюються як прихильниками «Сходу», так і «Заходу», тоді як спроби офіційного визначення «великих українців» залишають поза увагою багатьох унікальних особистостей, народжених на наших теренах. Тільки зараз вони повертаються за багаторічного забуття, щоб постати перед нами в усій величі свого таланту. Про них — достойників світового рівня, яких дала Україна людству, про ваші багаті здобутки та втрачені можливості - ця книга.


/Files/images/Черчіль Спогади.jpeg Черчілль Вінстон. Спогади про Другу світову війну / Вінстон Черчілль; пер. з англ. П. Таращук. – К. : Видавництво Жупанського, 2018, 496 с.: іл. – ( Історична думка).

Ця книжка —авторизована скорочена версія шеститомного видання зі спеціально дописаним автором епілогом про післявоєнні роки. Загалом це детальна панорама Другої світової війни, в якій багато акцентів розставлені інакше, ніж до цього звикла "офіційна" історіографія. Також слід нагадати, що автор книжки—сер Вінстон Черчілль (1874-1965 рр.) —один із найвідоміших державних і політичних діячів ХХ сторіччя, який за час своєї політичної кар’єри встиг двічі побувати прем’єр-міністром Великобританії, водночас перебуваючи на посаді міністра оборони у найтяжчі для країн Британської співдружностічаси.


/Files/images/Шаповал.JPG

Шаповал, Юрій. Торкнутись історії / Ю.І. Шаповал; 2-ге вид., допов. – К. : Парламентське видавництво, 2017. – 504 с.

Книга Юрія Шаповала, дослідника архівів, ученого з мировим ім’ям, присвячена злободенним проблемам нашої давнини й зовсім недавньої історії.

Що стоїть за феноменом Української Повстанської армії і чому судження про неї настільки поляризовані? Чому не вичерпується інтерес до сталінської доби? Що набула і що втратила Україна за роки, що минули від проголошення незалежності у серпні 1991 року?

На ці та багато інших питань автор намагається відповісти, органічно поєднуючи проблемний підхід із нарисово-оповідним.

Чудовим доповненням до цієї книги є унікальний ілюстраційний матеріал.


/Files/images/Чухліб. Донеччина.jpg

Чухліб, Тарас. Донеччина та Луганщина – козацькі землі України (ХVI– XVIIIст.) / Т.В. Чухліб. – Вид. 2-ге. – К.: Видавець Олег Філюк, 2017. – 117 с.

Книга розповідає про давне минуле Донецької та Луганської областей, як невід’ємної складової історії України, насичене різними цікавими та маловідомими епізодами, головні з яких стосуються часів Козаччини. З XVI ст. землі Дніпрово-Донецького межиріччя були полем протистояння між Польсько-Литовською державою, Московським царством, Кримським ханством та Османською імперією, а в другій половині XVIІ – XVIІІ ст. увійшли до складу Української козацької держави.

На основі архівних джерел та наукової історичної літератури автор розкриває історію військово-господарського освоєння українцями від початку 1500-х років і до кінця 1700-х років території сучасних Донеччини і Луганщини.

Книга оформлена ілюстраціями, які відображають сучасні військові дії на сході України.


/Files/images/Саттер доба безумства.jpg

Саттер, Девід. Доба безумства. Занепад і кінець Радянського Союзу / Девід Саттер; пер. з англ. Наталії Комарової. – К. : Дух і Літера, 2017. – 528 с.

Радянський Союз став першою в історії державою, в якій офіційна ідеологія пронизувала всі сфери й рівні життя, перетворюючи громадян на безликі взаємозамінні гвинтики колосальної системи. Американський журналіст Девід Саттер, який у 1970-1990-ті роки працював кореспондентом в СРСР, в своїй книзі показує життя радянських людей і трагічні наслідки цього соціального експерименту.

Книга розрахована на широке коло читачів.
/Files/images/повернення в царгород.jpg

Повернення в Царгород / За заг. ред. Л. Івшиної; вид. 3-тє, стереотипне. – К. : ТОВ «Українська прес-група», 2016. – 496 с.

Візантія й Давня Русь – Україна. Козацька Україна та Османська імперія…Теми і досі цілком не досліджені. Проте їх вдумливе вивчення в контексті нашої української історії дає ключ до розуміння багатьох справді актуальних сьогодні речей. Там, у Візантії – корені нашого християнства, культури Київської Русі. Там, у Османській імперії – витоки нашого козацького руху, наших драм, перемог, трагедій і здобутків. І це – не лише минуле.
/Files/images/отаманщина.JPG
Митрофаненко, Юрій. Українська отаманщина 1918 – 1919 років / Ю.С. Митрофаненко. – Вид. 3-тє, випр. і доп. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2016. – 240 с.

У книзі висвітлюється явище отаманщини, яке було складовою процесів Української революції періоду Директорії 1918 – 1919 рр.

На основі значної кількості архівних документів уперше в українській історіографії подано цілісне бачення цього революційного феномену на теренах України. Книга розрахована на широке коло читачів./Files/images/повстання в УКраїні.JPG
Тиліщак, Володимир. 1930. У.С.Р.Р. Повстання : науково-популярні нариси / В. Тиліщак. – Київ: Смолоскип, 2016. – 208 с.

1930 року, напередодні Голодомору, Україною прокотилося масштабна хвиля селянських мирних протестних виступів та збройних повстань проти сталінської політики розкуркулення і насильницької колективізації. Книга знайомить з перебігом та особливостями певних повстань і заворушень у різних регіонах України та вперше відкриває сучасним читачам імена їхніх учасників.


/Files/images/третий рейх.JPG

Булавина, Виктория. Загадки истории. Третий рейх. / В.В. Булавина; худож.-оформитель О.Н. Иванова. – Харьков : Фолио, 2014. – 383 с. – (Загадки истории).

30-е годы ХХ столетия стали временем создания государства, которое его основатель – Адольф Гитлер – назвал Третьим, или Тысячелетним рейхом. К счастью, оно просуществовало совсем недолго. Но и за это короткое время истории Третьего рейха жизнь его создателей и руководителей обросла огромным количеством тайн и загадок./Files/images/Рогнеда.JPG
Чемерис, Валентин. Рогнеда : роман / В.Л. Чемерис; худож.-оформ. Л.П. Вировець. – Харків : Орбіта, 2016. – 283 с.

«Рогнеда» - роман-сказання про вродливу та гордовиту полоцьку княжну. Все, здавалося б, обіцяло їй любов, обожнювання і щастя. Але ці надії рухнули водно мить, коли красуня Рогнеда опинилася в потоці бурхливих подій та суперництва двох рідних братів – Ярополка і Володимира Святославовичів, коли виклично-гордо відмовила Володимиру, ще й назвала його зневажливо «сином рабині»…


/Files/images/Анна Київська.JPG

Чемерис, Валентин. Анна Київська: роман / В.Л. Чемерис; худож.-оформ. Л.П. Вировець. – Харків : Фоліо, 2016. – 220 с.

Новий роман В. Чемериса присвячений доньці Ярослава Мудрого – красуні Анні – першій королеві Франції. Вона подарувала Генріху І не тільки спадкоємця корони – Філіпа, а й значною мірою змінила хід французької історії.

/Files/images/історія європейської цивілізації.JPG Історія європейської цивілізації. Близький Схід / За ред. Умберто Еко; пер. з італ. О.В. Сминтина, В.О. Пшоняк і др. – Харків: «Фоліо», 2016. – 1310 с.; іл.

Проект «Історія європейської цивілізації» охоплює період від античних часів до ХХ ст. і поділений на три основних блоки: Античність, Середньовіччя, Високе Середньовіччя, Пізнє Середньовіччя і Сучасність. При створенні цього проекту його упорядник – видатний італійський вчений-філософ, літературний критик, письменник Умберто Еко – керувався мультидисциплінарним принципом: історія, філософія, міфологія та релігія, образотворче мистецтво, література, наука і техніка, музика. Статті до дисциплін написані провідними італійськими фахівцями у кожній галузі.

Видання доповнено багатим ілюстративним матеріалом – всесвітньо відомими шедеврами із багатьох музеїв світу.


/Files/images/DSCN0345.JPG Мейс, Джеймс. Україна: матеріалізація привидів / Упоряд. Н. Дзюбенко-Мейс. – К.: ТОВ «Видавництво «Кліо», 2016. – 688 с.

Праця Джеймса Мейса, відомого американського дослідника історії України, присвячена розкриттю історичної правди про найжахливіші сторінки тоталітарного минулого в житті українського суспільства. Проведено ґрунтовний аналіз причин невдач національно-визвольних змагань українців на початку ХХ ст., розкрито причини Голодомору 1932 – 1933 років. У збірці також уміщено статті про больові точки нинішнього часу.


/Files/images/дипломатична історія України.JPG Слабченко, Євген. Дипломатична історія України / Упоряд. І. Матяш. – К.: ТОВ «Видавництво «Кліо», 2016. – 496 с.

Книга «Дипломатична історія України» Є.А. Слабченка публікується вперше в Україні. Автор – український громадський діяч в еміграції, кінорежисер, кінооператор, колекціонер бібліотечних і архівних зібрань, відомий у світовому кіномистецтві як Ежен Деслав (1899 – 1966). У праці висвітлено історію України як суверенної держави від Київської Русі до Української Народної Республіки через процес боротьби за незалежність шляхом як дипломатичних зусиль, так і збройної боротьби, її ролі як регіонального і міжнародного гравця, налагодження контактів з іншими країнами та організації дипломатичної служби.

Для широкого кола читачів, які цікавляться дипломатичною історією України, а також науковців, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.


/Files/images/Майдан.JPG Стражний, Олександр. Менталітет Майдану : Хроніка подій – свідчення очевидців / О.С. Стражний. – К.: «Дніпро», 2016. – 192 с.

В книзі подано огляд подій, що відбувалися в Україні в листопаді 2013 – лютому 2014 років. Ретроспектива Революції Гідності розгортається на фоні голосів її учасників, а також на тлі аналізу схожих революцій в інших країнах світу. Проводиться аналіз поведінки учасників руху спротиву і пересічних громадян, що підтримали або не підтримали Майдан. Завершується книга підсумком, яким чином змінилося світосприйняття українців після Майдану, і що може чекати Україну в майбутньому.


/Files/images/Голодомор.JPG 1933: «І чого ви ще живі?» / упоряд. Т. Боряк. – К. : ТОВ «Видавництво «Кліо», 2016. – 720 с.

Працю сфокусовано на такому аспекті Голодомору, як вилучення незернових запасів, їжі й одягу в селян, адже загальноустановленою є думка про конфіскацію саме зерна для виконання плану хлібозаготівель. Упорядник на прикладі свідчень, зібраних у різних країнах і роках, наводить читачеві картину тотального охоплення України вилученням будь-чого, що могло бути використане в їжу: від картоплі і кваснини до жмені квасолі й сушки. Проведено аналіз політики радянської влади напередодні та підчас Голодомору.

Кiлькiсть переглядiв: 329

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.